Skip to content Skip to footer

Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ cách mạng mà ngay từ rất sớm đã được hàng triệu người trên thế giới biết đến. Người đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở châu Á, góp phần to lớn vào phong trào cách mạng, phong trào cộng sản quốc tế; trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần  nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Ngay từ khi đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, ánh sáng chân lý của thời đại, tấm lòng của Người luôn hướng về nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì một thế giới hòa bình, các dân tộc được tự do và bình đẳng, con người được sống hạnh phúc.

Nhân dân thế giới ngưỡng mộ Người là “nhà mácxít-lêninít khiêm tốn nhất và triệt để nhất của thời đại chúng ta” (Phiđen Caxtrô); là “biểu tượng của sự sáng suốt cộng sản chủ nghĩa ở châu Á” (R.Arixmênđi); là “nhà lãnh đạo vĩ đại và kiên định” (I.Ganđi); là tấm gương lớn nhất về “sự toàn vẹn, lòng nhân ái và tính khiêm tốn” (X.Agienđê)… Bạn bè quốc tế gọi Người là một “chiến sĩ cách mạng lỗi lạc”. Thế giới ngày nay tôn vinh Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Tất cả những giá trị cao đẹp ấy hội tụ trong chân dung Hồ Chí Minh: một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam; một chiến sĩ lỗi lạc, một người bạn chiến đấu kiên cường và thân thiết của phong trào cộng sản quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và cả loài người tiến bộ.

Tư cách chiến sĩ lỗi lạc của Hồ Chí Minh được quyết định bởi sự nghiệp cách mạng vĩ đại, những đóng góp to lớn, chủ nghĩa quốc tế vô sản và những phẩm giá cao đẹp của chính Người. Từ những hồi ký, những hình ảnh về Người qua những người bạn chiến đấu, những nhà hoạt động chính trị và xã hội nổi tiếng, những nhà văn và nhà thơ, nhà quay phim, nhà báo của nhiều nước trên thế giới, Nhà xuất bản Tiến bộ xuất bản cuốn sách Chiến sĩ cách mạng lỗi lạc tại Mát-xcơ-va (Nga), năm 1990.

Kí hiệu cuốn sách: VV 2054.  Kính mời bạn đọc quan tâm tìm hiểu và khai thác tại Thư viện Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch!

Leave a comment

KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (Cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 08 044 287 - 08 043 559 - Fax: 08 043 064

Email: [email protected]

GIỜ MỞ CỬA

Mở cửa mỗi ngày trong tuần (trừ chiều thứ Hai):
Mùa Hè: 7:30 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00
Mùa Đông: 8:00 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00


TỔNG TRUY CẬP

Copyright © President Ho Chi Minh’s vestige in the Presidential Palace area.

error: Content is protected !!