Skip to content Skip to footer

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ngoại giao nhân dân kiệt xuất. Người là Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Là người khai sinh ra nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, Người trực tiếp soạn thảo đường lối đối ngoại, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động đối ngoại, đưa ngoại giao trở thành một mặt trận, đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sự kết hợp hài hòa giữa nhà văn hóa kiệt xuất và nhà ngoại giao lỗi lạc trong Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét ở tính văn hóa trong mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng con người và đấu tranh vì những giá trị tốt đẹp của nhân loại; ở tính chính nghĩa và truyền thống ngoại giao hòa hiếu, nhân đạo, tôn trọng hòa bình; ở sự tiếp thu và tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa; và ở phong cách ứng xử ngoại giao dung dị và nhân ái, uyên bác và tinh tế đi vào lòng người. Đúng như lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét: “Sự ứng xử linh hoạt của Hồ Chí Minh trong giao tiếp ngoại giao đã trở thành những câu chuyện huyền thoại”. Người đã kế thừa xuất sắc truyền thống ngoại giao của dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa kim, cổ, đông, tây của loài người với học thuyết Mác-Lênin, đưa nền ngoại giao Việt Nam lên những đỉnh cao mới. Trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Người đã trực tiếp chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, từ đó tập hợp được sự ủng hộ của đông đảo lực lượng quốc tế với nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà ngoại giao kiệt xuất” là tập hợp những bài viết, những câu chuyện thể hiện quan điểm ngoại giao sáng suốt, đúng đắn của Bác Hồ và những kỉ niệm không thể nào quên của các nhân vật từng được công tác, làm việc, tiếp xúc, trò chuyện với Bác Hồ… Mỗi câu chuyện về Bác là một bài học về văn hóa ứng xử của Người. Qua các bài viết cùng những câu chuyện kể, chúng ta học được tác phong giản dị, khiêm tốn của một nhân cách lớn, một con người hết lòng vì dân tộc, vì non sông đất nước.

Những bài học về tài ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là những bài học vô giá, là kim chỉ nam cho không chỉ các cán bộ làm công tác đối ngoại mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, bởi những bài học đó luôn mang những giá trị phù hợp với thực tiễn.

Leave a comment

KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (Cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 08 044 287 - 08 043 559 - Fax: 08 043 064

Email: [email protected]

GIỜ MỞ CỬA

Mở cửa mỗi ngày trong tuần (trừ chiều thứ Hai):
Mùa Hè: 7:30 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00
Mùa Đông: 8:00 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00


TỔNG TRUY CẬP

Copyright © President Ho Chi Minh’s vestige in the Presidential Palace area.

error: Content is protected !!