Skip to content Skip to footer
N.T.B
Phũng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu
 
       Trên bàn làm việc phòng ngủ tầng hai nhà Sàn tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch- Hà Nội, đang trưng bày cuốn sách “ Rừng núi diệt thù” mang số kiểm kê: BTHCM/742/G/556, Cuốn sách do nhà xuất bản Quân Đội Nhân dân HàNội xuất bản 1965 bằng tiếng Việt, gồm 95 trang. Hiện nay hồ sơ khoa học của cuốn sách đang được lưu giữ ở phòng Sưu tầm- Kiểm kê- Tư liệu, Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
      Bìa sách loại mềm, mặt ngoài bìa trước tên sách được in bằng chữ mầu đỏ, dưới cùng là chữ nhà xuất bản Quân Đội nhân dân. Trang giáp bìa có đóng dấu chữ đỏ: Nhà xuất bản Quân Đội Nhân dân kính biếu. Trang 1 phía trên cùng tên tác giả: Đình Phong. Trang 3 có in ảnh anh hùng Vai mầu đen trắng. Sách của nhà xuất bản Quân Đội nhân dân trụ sở ở số nhà 23 Phố Lý Nam Đế- Hà Nội, xuất bản năm 1965.
      Tác giả Đình Phong đã viết cuốn sách “ Rừng núi diệt thù” vào năm 1965, nhằm biểu dương những tấm gương chiến đấu anh dũng của những con người bình thường nhưng gan dạ, không sợ gian khổ hy sinh, xứng đáng để mọi người học tập và noi theo. Cuốn sách đã có bản ghi chép hiện vật của đồng chí Mai Sen ghi ngày 17-12-1970, lưu trong hồ sơ số 34, và có ảnh chụp của nhà nhiếp ảnh Đinh Đăng Định chụp sau ngày Bác mất 14 ngày(tức16-9-1969). Hiện nay sách đã cũ, giấy đã ngả mầu vàng do thời gian, gáy sách bị sờn.
     Nội dung lịch sử của cuốn sách: “ Rừng núi diệt thù” là truyện kể của anh hùng Vai là người dân tộc thiểu số đầu tiên ở miền Nam được phong anh hùng lực lượng Vũ trang. Lúc nhỏ nhà nghèo anh phải đi ở cho địa chủ. Đến năm anh 16 tuổi anh làm liên lạc cho cách mạng như đi đưa thư đến các xã, đưa các cán bộ qua rừng, báo cáo tình hình của địch cho cán bộ. Sau đó xã giao cho anh phụ trách một tổ tự vệ của làng và anh đã lập được nhiều chiến công. 
    Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến mọi lĩnh vực đời sống của nhân dân, từ việc nhỏ đến việc lớn. Nhất là đất nước còn bị chiến tranh chia cắt, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam đang sống dưới ách kìm kẹp của đế quốc Mỹ và tay sai. Ngày10-4-1965,Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Quốc hội nước ViệtNam dõn chủ cộng hoà khoá 3, kỳ họp thứ 2, Người chỉ rõ “Lúc này, chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước”. Về lập trường của chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, Người tuyên bố: “kiên quyết bảo vệ nền độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không ai được quyền xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta. Đế quốc Mỹ phải tôn trọng hiệp nghị Giơ ne vơ, Phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Phải chấm dứt ngay những cuộc tấn công vào miền Bắc. Đó là biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề chiến tranh ở Việt Nam…”(1) Trong tình thương yêu của Bác đối với toàn dân, miền Nam luôn là mảnh đất nằm trong nỗi nhớ khôn nguôi của Bác, mặc dù xa cách nhưng lòng Bác vẫn luôn ở bên cạnh đồng bào, nhà thơ Tố Hữu viết: Ôi những đêm nằm nghe gió gác, Bác thường trăn trở nhớ miền Nam… Hoặc: Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha, Bác nghe từng tiếng trên tiền tuyến, Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa…Bác luôn dõi theo từng bước đi, từng tin chiến thắng của Cách mạng miền Nam qua mọi tin tức, và Người rất quan tâm, luôn chia sẻ với miền Nam. Báo cáo tại Hội nghị Chính trị đặc biệt. Họp từ ngày 27 đến ngày 28-3-1964, tại hội trường Ba Đỡnh-Hà Nội, Người nói “Toàn thể đồng bào miền Bắc phải luôn nhớ rằng trong lúc chúng ta đang sinh hoạt và xây dựng trong hoà bình, thì đồng bào miền Nam ta đang hy sinh, anh dũng chiến đấu chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Vì vậy, mỗi chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt”(2). Hội nghị Trung ương 15 đề ra nhiệm vụ cho cách mạng miền Nam như sau: “Nhiệm vụ cơ bản là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện dân tộc độc lập và người cày có ruộng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miên Nam xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh” (3). Về phương pháp cách mạng ở miền Nam, Người chỉ rõ: “ Ta chú ý đẩy lùi địch từng bước, giành từng thắng lợi, đó là khả năng đang có nhiều hơn. Khi có cơ hội, ta đánh đổ luôn, còn lúc này không nên bỏ những thắng lợi nhỏ” (4). Đọc tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng có đoạn “Đồng bào miền Nam trước đây đã từng anh dũng tham gia cách mạng và kháng chiến, ngày nay đang đoàn kết chặt chẽ, bền bỉ đấu tranh chống chế độ hung tàn của Mỹ-Diệm, đòi cải thiện đời sống, đòi tự do dân chủ, đòi hoà bình thống nhất nước nhà và luôn luôn hướng về miền Bắc. Tôi xin thay mặt Đảng, gửi đến đồng bào lời chào thân ái nhất, và nói với đồng bào rằng cuộc đấu tranh chính nghĩa tuy phải trường kỳ gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi”.(5). Rồi báo cáo về dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng: “ Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, dưới chế độ dân chủ nhân dân, đã bước vào thời kỳ quá độ tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Nhưng miền Nam còn tạm thời sống dưới ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thì nhân dân ta cần phải tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong điều kiện mới của nước ta”.(6). Và trong bài phát biểu của Người tại lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: “ Miền Nam anh hùng có đội quân chính trị gồm hàng vạn chiến sĩ toàn là phụ nữ. Họ rất mưu trí và dũng cảm làm cho địch phải khiếp sợ và gọi họ là “ đội quân tóc dài”. Phó Tổng tư lệnh Quân giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta”.(7). Đặc biệt Bác rất quan tâm đến những tấm gương chiến đấu của các anh hùng, dũng sĩ miền Nam, Bác luôn dành cho họ những tình cảm thương yêu trìu mến nhất.
     Tháng 11-1965, Bác đã tiếp đoàn anh hùng quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc( thời điểm sau gần một tháng xuất bản cuốn sách “ rừng núi diệt thù”). Trong đoàn có anh hùng A Vai, Tạ Thị Kiều, Huỳnh Văn Đảnh, Trần Dưỡng và nhiều anh hùng khác. Chị Tạ Thị Kiều kể lại…Một buổi chiều nắng đẹp, đoàn chúng tôi được vào thăm Bác. Tất cả chúng tôi đều reo lên sung sướn, giây phút ấy làm tôi sống lại buổi lên đường ra thăm miền Bắc, và nhớ lại lời dăn của bà con quê hương lúc ra đi: “ Nếu được vinh dự gặp Bác thì phải nhìn thật kỹ, nghe cho thật rõ lời Bác để về kể lại cho bà con, cô bác thoả lòng mong nhớ nghe!”. Khi Bác đến, Bác âu yếm nhìn chúng tôi và nói bằng một giọng ấm áp Bác mong các cháu lắm! Bác nhớ đồng bào miền Nam lắm! Kìa sao các cháu lại khóc? Bác cháu ta gặp nhau thì phải vui lên chứ” rồi Bác trìu mến hỏi tôi “Cháu có khoẻ không? mỗi bữa cháu ăn được mấy chén cơm? cháu phải ăn khoẻ để đánh thắng giặc Mỹ chứ”. Bác cười mà nói: Mỗi năm thêm một tuổi, Bác cháu ta càng lớn, càng mạnh khoẻ sống lâu, rồi Bác nói “Cuộc kháng chiến của đồng bào miện Nam ta chống giặc Mỹ xâm lược là toàn dân, toàn diện. trẻ, già, trai, gái đều đánh giặc giỏi, sản xuất giỏi. Đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang đều giỏi”. Hôm đó, Bác có mời cơm thân mật, cuối buổi Bác đã chụp ảnh chung với đoàn.Trong buổi tiếp Bác hỏi đồng chí Vai: “ Cháu người dân tộc Pacô phải không? đồng chí Vai đứng dạy, Bác ra hiệu ngồi xuống, đồng chí Vai nói tiếng kinh khá rõ: Báo cáo với Bác! cháu đúng là dân tộc Pacô, thuộc dòng Tảôi. Đời sống của gia đình và quê cháu bấy giờ thế nào? Dạ thưa Bác, trước ngày giải phóng, nhân dân rất cực, từ 1963 đến nay, quê cháu được giải phóng, đời sống của bà con và gia đình cháu đã khác hẳn, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, không còn phải ăn củ rừng và đóng khố bằng vỏ cây như xưa nữa. Ngày giải phóng dân làng họp mít tinh đưa ảnh Bác đã cất giấu từ lâu ra rước. Đồng bào bảo nhau phải đoàn kết chặt chẽ giết hết giặc Mỹ, giải phóng miền Nam để có ngày được đón Bác vô thăm. Bác rất cảm động. Ngày thống nhất Bác vô Nam thế nào cũng về thăm quê cháu Vai…”(8)
       Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Vai người con ưu tú của núi rừng A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự được bốn lần gặp Bác Hồ. Trong mỗi lần gặp gỡ đó, ông được Bác Hồ hỏi chuyện và căn dặn nhiều điều. Mặc dù 40 năm trôi qua, lời Bác dặn và những kỷ niệm về Bác vẫn luôn cháy bỏng trong ông, tạo động lực thúc đẩy để ông chiến đấu, giành lại độc lập và đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng quê hương A Lưới ngày thêm văn minh, giầu đẹp. Ông kể: trong 3 năm, từ năm 1965 đến năm 1967, ông được gặp Bác 4 lần. Lần thứ nhất vào tháng 10 năm1965, khi ông cùng đoàn anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền Nam ra thăm miền Bắc và đã được gặp Bác, nghe Bác nói chuyện tại ao cá trong vườn nhà Bác. Hồi đó ấn tượng của ông đối với Bác là sự bất ngờ khi lần đầu tiên được gặp Bác, Bác ăn mặc giản dị với bộ ka ki bạc mầu, chân đi dép cao su, tay chống gậy. Thấy Bác đi tới, cả đoàn chạy đến ôm chầm lấy Bác, hai người được gần Bác nhất là chị Tạ Thị Kiều nhanh nhất và kế đến là tôi…
    Lần thứ hai vào ngày 22-12-1966, nhân dịp Bộ Quốc phòng tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân, đã mở tiệc chiêu đãi các vị thượng khách Quốc tế, các đại sứ quán nước ngoài tới dự lễ, Bác đến dự và Bác cũng mời Hồ Vai cùng dự. Lần thứ ba vào giữa năm 1967, Đó là dịp đoàn Văn công Tổng cục chính trị sau khi đi biểu diễn tại các nước XHCN về và Bác yêu cầu diễn lại cho cán bộ ta xem. Dịp này Bác cũng mời Hồ Vai đến xem cùng. Lần thứ tư vào cuối năm 1967, khi ấy lớp đào tạo chính trị viên tiểu đoàn của Hồ Vai tại trường sơn tây vừa kết thúc. Bác mời Hồ Vai đến rồi căn dặn trước khi Hồ Vai trở về miền Nam. Trong lần gặp này Bác dặn Hồ Vai 2 điều mà ông nhớ mãi cho đến tận bây giờ: Điều thứ nhất: “ Cháu vào miền Nam phải lưu ý vì chiến trường đang ác liệt, đồng bào và chiến sĩ ta còn phải hy sinh gian khổ, vì thế cháu đã trở thành người cán bộ rồi, phải biết làm gương cho mọi người, phải biết yêu thương, giúp đỡ mọi người để mọi người học tập theo”. Điều thứ hai “ cháu làm việc khi tiếp xúc gần gũi với nhân dân, điều gì dù nhỏ nhất mà trái với dân, làm ảnh hưởng đến dân thì phải tránh, còn điều gì dù khó khăn nhất mà phải với dân, đem lại lợi ích cho nhân dân thì cháu phải làm cho bằng được”(9)
    Nhớ lời Bác dặn, chiến tranh đã qua lâu rồi nhưng những lời dạy bảo ân cần của Bác vẫn là hành trang và là động lực giúp Hồ Vai thực hiên lời dạy bảo đó bằng những việc làm cụ thể như: giúp đỡ đồng bào làm kinh tế để nâng cao đời sống. Ông nghĩ mình là cán bộ Cụ Hồ thì phải biết làm gương để bà con làm theo. Thế là ông đã động viên vợ con chăn nuôi gà vịt, trồng cây…làm gương trước để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống đem lai ấm no hạnh phúc cho dân bản, xứng đáng với truyền thống của mảnh đất mà các tộc họ được mang tên Bác.
 “Cố gắng giải phóng để Bác được vào thăm đồng bào miền Nam”đó là niềm mong ước, nỗi khát khao và cũng là điều trăn trở của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn sống. Sinh thời Bác Hồ luôn dành cho cách mạng miền Nam và nhân dân miền Nam sự quan tâm và những tình cảm thân thương nhất, bởi đồng bào và chiến sĩ miền Nam là những người phải chịu nhiều đau khổ hy sinh mất mát trong công cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc. Miền Nam luôn trong trái tim tôi.
      Cuốn sỏch này là hiện vật gốc, đó cú mặt tại nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Sau ngày Chủ tịch Hồ Chớ Minh qua đời, cuốn sách vẫn được trưng bầy trờn bàn làm việc phũng ngủ tầng hai nhà Sàn.
 
 * Chú thích:
 1. Hồ Chí Minh những sự kiện-nxb thông tin lý luận-Hànội 1990-tr 237)
 2. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, nxb Chính trị quốc gia, H 2000,tr220-235)
 3. .Đảng cộng sản Vệt Nam:Văn kiện Đảng toàn tập, nxb Chính trị quốc gia, H.2002, T20 tr82.
 4.Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:ìô Chí Minh tiểu sử nxb Lý luận chính trị, H2006, tr535.
 5. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, nxb Chính trị Quốc gia H 2000,-tr 2-6
 6. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, nxb Chính trị Quốc gia h 2000. tr579-597
 7. Hồ Chí Minh toàn tập, tập12, nxb Chính trị Quốc gia h2000. tr148-150
 8.Bông hồng của Bác, nxb Phụ nữ, H.1985. tr 94-97

 9.Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam

Leave a comment

KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (Cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 08 044 287 - 08 043 559 - Fax: 08 043 064

Email: [email protected]

GIỜ MỞ CỬA

Mở cửa mỗi ngày trong tuần (trừ chiều thứ Hai):
Mùa Hè: 7:30 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00
Mùa Đông: 8:00 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00


TỔNG TRUY CẬP

Copyright © President Ho Chi Minh’s vestige in the Presidential Palace area.

error: Content is protected !!