Skip to content Skip to footer

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có những hoạt động đối nội và đối ngoại vô cùng phong phú và đa dạng, thể hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đặc biệt là giai đoạn từ tháng 12/1954 đến tháng 12/1958.

Để tìm hiểu và nghiên cứu sâu rộng những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 1958, góp phần thiết thực phục vụ cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biên niên sự kiện 1954 – 1969 (tập 1: 1954 – 1958)”.

Nội dung cuốn sách gồm 5 phần chính:

Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biên niên sự kiện – Năm 1954

Phần 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biên niên sự kiện – Năm 1955

Phần 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biên niên sự kiện – Năm 1956

Phần 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biên niên sự kiện – Năm 1957

Phần 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biên niên sự kiện – Năm 1958

Cuốn sách là kết quả của quá trình khảo sát, sưu tầm, thống kê toàn bộ các tư liệu liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 – 1958. Qua đó, giúp mọi người có điều kiện nhận thức đầu đủ và sâu sắc hơn về công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 – 1958 đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, thấy rõ thiên tài trí tuệ và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao đẹp của một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại – một con người giản dị, khiêm tốn, gần gũi, thân thiết với tất cả mọi người.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Leave a comment

KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (Cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 08 044 287 - 08 043 559 - Fax: 08 043 064

Email: [email protected]

GIỜ MỞ CỬA

Mở cửa mỗi ngày trong tuần (trừ chiều thứ Hai):
Mùa Hè: 7:30 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00
Mùa Đông: 8:00 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00


TỔNG TRUY CẬP

Copyright © President Ho Chi Minh’s vestige in the Presidential Palace area.

error: Content is protected !!