Skip to content Skip to footer
Nhân kỉ niệm 121 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2011) và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2011), ngày 10/5/2011, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trường ĐHKHXH&NV, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đồng tổ chức hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).
Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, các nhà khoa học, các báo cáo viên, đại diện cho các thế hệ giảng viên, nhà nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực từ các cơ quan ở Trung ương cũng như một số địa phương với 78 bài tham luận.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Văn Linh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Kỷ niệm sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng lớn lao này trong tiến trình cách mạng Việt Nam, hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu và tôn vinh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới; khẳng định tính đúng đắn của con đường cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn; khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cùng tham gia tổ chức hội thảo ý nghĩa này, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã đóng góp 15 bài tham luận, tập trung vào những nội dung cơ bản sau:
– Bối cảnh lịch sử, mục đích và hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc; các yếu tố liên quan tác động đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc, con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc; quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
– Những nội dung cốt lõi của con đường giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là những phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng thuộc địa, về xây dựng Đảng, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về hội nhập quốc tế…
– Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới; phân tích những giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng đạo đức, lối sống, những giá trị hội tụ, kết tinh của văn hóa Đông – Tây trong tư duy, phong cách, tình cảm Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo, phát huy những di sản hết sức quí báu đó của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
  Bên cạnh đó, các tham luận đã đóng góp rất nhiều ý kiến thảo luận và tư liệu mới về hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc, những sáng tạo của Người về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc,v.v.. cũng như những giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới của đất nước. Tất cả các tham luận và ý kiến đều khẳng định: Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn. Người đã vạch ra con đường giải phóng dân tộc phải gắn liền với cứu nước, cứu dân; độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Leave a comment

KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (Cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 08 044 287 - 08 043 559 - Fax: 08 043 064

Email: [email protected]

GIỜ MỞ CỬA

Mở cửa mỗi ngày trong tuần (trừ chiều thứ Hai):
Mùa Hè: 7:30 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00
Mùa Đông: 8:00 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00


TỔNG TRUY CẬP

Copyright © President Ho Chi Minh’s vestige in the Presidential Palace area.

error: Content is protected !!