Skip to content Skip to footer
Nhân kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng- Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”(1969 – 2009):
   
Bùi Kim Hồng
Giám đốc Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Người là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta đồng thời là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã không ngừng phấn đấu, cống hiến, hi sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và cho toàn nhân loại.
Như nhiều nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh trên thế giới nhận xét, sự nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh so với nhiều nhà tư tưởng và lãnh tụ cách mạng đương đại là ở chỗ Người quan tâm sâu sắc đến vấn đề đạo đức và có nhiều cống hiến về tư tưởng đạo đức cách mạng và đặc biệt Người chính là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân ta học tập và làm theo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến đạo đức cách mạng một cách nhất quán, xuyên suốt từ những năm đầu Người hoạt động cách mạng cho đến tận cuối cuộc đời. Tư tưởng đó được hình thành, đúc rút từ sự kết hợp truyền thống đạo đức dân tộc và tinh hoa đạo đức nhân loại, nhằm vươn tới xây dựng một chế độ xã hội mới mang tính nhân văn cao cả và yêu cầu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, từ những trải nghiệm trong chính cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú, đầy hy sinh, gian khổ, vì nước vì dân, vì sự nghiệp giải phóng con người và xã hội của Người. Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sâu sắc, toàn diện và thiết thực cho các cán bộ đảng viên và cho tất cả chúng ta. Người nêu lên quan điểm đạo đức là cái gốc của người cán bộ cách mạng, mọi việc thành hay bại chủ yếu là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân(1). Người cũng chỉ rõ cho cán bộ ta bản chất của đạo đức cách mạng là: “Ở bất kỳ cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân(2).
Với khái niệm chung nhất này về đạo đức, không chỉ cán bộ đảng viên mà mỗi chúng ta, ai cũng có thể rèn luyện đạo đức theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là “trung với nước, hiếu với dân”; là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; là “nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; là “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, có chí ắt làm nên”; là “giàu sang không thể quyến rũ. Nghèo khó không thể chuyển lay. Uy lực không thể khuất phục”; là “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; là “kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí”… Ngay từ những năm đầu của chính quyền cách mạng, sớm phát hiện thấy tệ nạn tiêu cực xuất hiện trong một bộ phận cán bộ đảng viên nên Người đã viết nhiều tác phẩm giáo dục đạo đức cách mạng như Sửa đối lối làm việc, Đời sống mới, Đạo đức cách mạng như những cẩm nang giúp xây dựng phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền. Người cũng tổng hợp lại và vạch rõ những căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, một loại giặc nội xâm có thể biến người có công lao thành tội đồ, làm đổ vỡ uy tín và danh dự, thậm chí phá hỏng cả sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta.
Đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, trên báo Nhân dân số 5409 ra ngày 3/2/1969, với bút danh TL, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho công bố bài báo quan trọng: "Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Nội dung bài báo tập trung vào hai vấn đề chính là nâng cao đạo đức cách mạng và quét sạch chủ nghĩa cá nhân – hai vấn đề Người đã nhiều lần nói tới ở những mức độ và hoàn cảnh khác nhau trong quá trình lãnh đạo cách mạng cũng như sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu bài báo một cách giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta”. Người tỏ lời khen ngợi cán bộ, đảng viên ta trong suốt 39 năm đã tuyệt đối trung thành với Đảng và tiếp tục khẳng định rằng: “Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hàng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang”.
Nêu bật những ưu điểm của các cán bộ đảng viên, đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của họ “Còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của riêng mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Và Người đã thẳng thắn vạch ra cho mọi người thấy những bất cập, những nguy hại hết sức lớn do chủ nghĩa cá nhân gây ra: “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa”.
Để nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân, bài báo của Người cũng đã chỉ ra các biện pháp cụ thể, toàn diện và kiên quyết, từ hai góc độ: tổ chức Đảng và sự tự ý thức và rèn luyện của cán bộ đảng viên. Các biện pháp này đều trở thành những vấn đề mang tính sống còn, những nhiệm vụ bắt buộc để nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo và sức mạnh của Đảng.
Kết luận bài báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong việc nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân là “một việc làm thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta, Đảng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta”. Đó cũng là một việc làm cần thiết để “giúp tất cả cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, góp sức nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước toàn thắng và xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công”.
Rất cụ thể và thiết thực, "nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân" đã trở thành lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh  đối với tất cả cán bộ, đảng viên chúng ta. Lời căn dặn tâm huyết đó của Người mãi mãi có ý nghĩa đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, đối với công tác xây dựng Đảng, đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Những năm vừa qua, bên cạnh thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận thực trạng là một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên có chức quyền đang thoái hoá, biến chất do không vượt qua được những cám dỗ vật chất tầm thường, những tham vọng cá nhân. Theo thống kê tại phiên họp thứ 9 Ban chỉ dạo Trung ương về phòng chống tham nhũng năm 2008, toàn ngành thanh tra đã triển khai 11.412 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, phát hiện sai phạm hơn 7000 tỷ đồng, 287.000USD, 12.000 hecta đất. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 237 tập thể, 1751 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 66 vụ việc, 95 cá nhân. Các cơ quan pháp luật đã khởi tố 282 vụ án với 622 bị can về các tội tham nhũng. Năm qua, các cơ quan kiểm tra của Đảng đã kiểm tra gần 16.000 đảng viên, phát hiện hơn 12.000 đảng viên có sai phạm, trong đó hơn 6000 người phải xử lý(3). Chủ nghĩa cá nhân, trong điều kiện và hoàn cảnh mới, đã có những biểu hiện cụ thể như sựphai nhạt lý tưởng, cơ hội chủ nghĩa; Tham nhũng, tham ô, hối lộ, lãng phí; Quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng; Lợi dụng địa vị, chức quyền, dung túng bao che cho người thân làm ăn phi pháp, chiếm đoạt tài sản bất chính; Thành kiến hẹp hòi, bảo thủ trì trệ; Phô trương hình thức, chạy theo thành tích, báo cáo sai sự thật; Chạy danh, chạy lợi, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy bằng, chạy tuổi; Địa phương chủ nghĩa, cục bộ bản vị; Ngại khó ngại khổ, tranh công đổ tội, lợi mình hại người; Dĩ hòa vi quý, thủ tiêu đấu tranh, nín thở ngồi cùng thuyền… Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống thực dụng, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên còn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo lẫn chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác tư tưởng còn nhiều bất cập và thiếu tính thuyết phục, tính chiến đấu. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới. Công tác tổ chức và cán bộ còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém. Chất lượng và hiệu qủa kiểm tra, giám sát chưa cao. Quần chúng nhân dân bày tỏ bất bình, thiếu lòng tin và trở nên xa lánh các tổ chức Đảng và chính quyền địa phương hoặc biểu lộ những phản ứng tiêu cực. Trước tình hình ấy, chúng ta càng phải quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Kiên quýêt quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật.
Đối với cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhịêm vụ quan trọng, thường xuyên để tự giáo dục rèn luỵên mình xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Trong tiến trình cách mạng mới, đất nước ngày càng phồn thịnh, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập với quốc tế nhưng các tiêu chuẩn đạo đức đang bị chệch hướng một cách nguy hiểm do tác động tiêu cực của xã hội tiêu dùng và lối sống thực dụng tôn vinh giá trị của đồng tiền, vật chất. Nếu xu hướng này phát triển nó sẽ phủ định những giá trị đạo đức ưu tú truyền thống của dân tộc cũng như làm suy thoái những giá trị đạo đức mới, tiến bộ mà chúng ta đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện trong nhiều năm. Để chặn đứng đà suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, Đảng đã đề ra chín nhiệm vụ và bảy nhóm giải pháp cần tập trung triển khai toàn diện, trước hết là về giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về đạo đức, phẩm chất, lối sống, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác cán bộ; là tăng cường vai trò, hiệu lực của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, tập trung chỉ đạo đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả; là đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình để tăng cường phát hiện khuyết điểm, thiếu sót trong cán bộ, đảng viên, kịp thời sửa chữa, nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ công tác. Bên cạnh đó, trong việc tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chủ đề năm 2009: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ năm nay, Trung ương yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tấm gương Bác Hồ với các nội dung cụ thể và thiết thực: Cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, từ địa phương đến Trung ương đều phải có bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác với chi bộ nơi sinh hoạt. Trong sinh hoạt Đảng định kỳ, mỗi đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu, tự giác báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ. Đây là nội dung mới, quan trọng, cần quan tâm tổ chức thực hiện để góp phần đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
 
 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.CTQG, H.2000, tập 5, tr.252-253
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.306
(3) Trích Báo cáo tổng hợp công bố tại phiên họp thứ  9 Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng tổ chức ngày 8/2/2009 tại Hà Nội.
 
* Ảnh: Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa bài báo Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969)

Leave a comment

KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (Cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 08 044 287 - 08 043 559 - Fax: 08 043 064

Email: [email protected]

GIỜ MỞ CỬA

Mở cửa mỗi ngày trong tuần (trừ chiều thứ Hai):
Mùa Hè: 7:30 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00
Mùa Đông: 8:00 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00


TỔNG TRUY CẬP

Copyright © President Ho Chi Minh’s vestige in the Presidential Palace area.

error: Content is protected !!