Skip to content Skip to footer

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2022), sáng 01/9/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích H67 trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch.

Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí Văn phòng Trung Ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

tại Di tích Nhà 67

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống cho thế hệ hôm nay và mai sau. Tổng Bí thư xúc động căn dặn: “Nhân dân cả nước đến đây để tưởng niệm, nhớ công ơn của Bác, vì vậy khi tuyên truyền về Bác cần phải làm rõ những vấn đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh và phong cách Hồ Chí Minh. Có thể hiểu cơ bản rằng Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm mang tính định hướng chỉ đạo cho cách mạng Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng đó nhất quán, xuyên suốt trong chỉ đạo của Bác và có giá trị to lớn cho đến tận ngày hôm nay. Đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung như Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Trí, Công vô tư. Còn phong cách Hồ Chí Minh là tác phong, cách sống giản dị, gần dân, sát dân, luôn luôn là người bạn của nhân dân.

Đây là những điều cơ bản nhất khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là kết quả của bao nhiêu năm nghiên cứu, bôn ba nước ngoài, học tập Chủ nghĩa Mác Lênin và kinh nghiệm ở các nước. Từ đó, Người rút ra được đường lối chỉ đạo Cách mạng Việt Nam đánh đuổi thực dân đế quốc, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Cần đọc, học và nghiên cứu từ Tư tưởng Mác, Ănghen và Lênin rồi đến những học thuyết mới trên thế giới để hiểu hơn về Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt trong tình hình Đảng ta ngày càng phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh để hoàn thiện đường lối đúng đắn. Điều này đã được chứng minh trong lịch sử khi chúng ta đã đánh thắng tất cả kẻ thù xâm lược, từng bước xây dựng đất nước và hiện nay đang đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mong các đồng chí tiếp tục nghiên cứu về Người để truyền đạt một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhưng sâu sắc và rõ ràng. Bởi đây là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc cần nghiên cứu mãi, giáo dục mãi, học tập mãi thì mới có thể làm theo được.”

Tổng Bí thư nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Phủ Chủ tịch 

Đồng chí Đỗ Hoàng Linh – Phó Giám đốc Phụ trách Khu Di tích Phủ Chủ tịch tiếp thu những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khẳng định: cán bộ, nhân viên Khu Di tích sẽ cố gắng hơn nữa làm tốt nhiệm vụ của mình, cố gắng lan tỏa hơn nữa những bài học về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nơi ở và làm việc của Người đến với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư thăm Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch

Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu

 

Leave a comment

KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (Cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 08 044 287 - 08 043 559 - Fax: 08 043 064

Email: [email protected]

GIỜ MỞ CỬA

Mở cửa mỗi ngày trong tuần (trừ chiều thứ Hai):
Mùa Hè: 7:30 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00
Mùa Đông: 8:00 đến 11:00 - 13:30 đến 16:00


TỔNG TRUY CẬP

Copyright © President Ho Chi Minh’s vestige in the Presidential Palace area.

error: Content is protected !!